ios
iconSlot

chanbavuong.com - Chơi là Xướng. Dành cho IOS

Bước 1

- Bấm chọn Download.
- Đồng ý cài đặt.

Bước 2

- Vào phần Cài Đặt (Settings).
- Cài đặt chung (General).
- Quản lý thiết bị (Device management).
- Chọn tiến hành tin cậy (Trust) nhà cung cấp Jexxcore Infotech Private Limited.

Bước 3

- Trở về màn hình chính.
- Chọn biểu tượng chanbavuong.com để trải nghiệm.

Lưu ý: dùng trình duyệt Safari để download btnIOS
andr
iconSlot

Chắn Bá Vương Dành cho Android

Bước 1

- Bấm chọn Download.
- Đồng ý cài đặt.

Bước 2

- Trở về màn hình chính.
- Chọn biểu tượng Chắn Bá Vương để trải nghiệm.

btnAndr